Breeding and selection

DROOG EN SOOG VAN OOIE

In 'n radio-onderhoud tussen Landbouradio en Bom Louw, NWKV Produksie Adviseur, gee hy praktiese raad waar gebruik gemaak word van die Droog en Soog van ooie, 'n handige en maklike manier as deel van seleksieproses  om speenpersentasie te verhoog.  Bom se praatjie strek vanaf minute 12:34 - 16:50.   Luister hier. 


Seleksie van Vervangingsooie - Beste Bestuurspraktyke

Dit is ʼn bekende en belangrike praktyk in veeboerdery om elke jaar ongeveer 25% tot 30% van die ooikudde met jong ooie te vervang en wel om die volgende redes:

  1. Om die ooikudde se gemiddelde ouderdom te handhaaf.
  2. Om ouer diere waarvan die produksie en reproduksie vermoë begin daal, te vervang
  3. Om die kudde se gehalte voortdurend te verbeter.

Artikel deur Gawie van Wyk, NWKV produksie adviseur Noordkaap (Carnarvon)