Contamination

Poliëstersakbesoedeling in wol

KYKNET Die Groot Ontbyt het 'n TV onderhoud met Leon de Beer, NWKV Hoofbestuurder gevoer oor die rampspoedige gevolge van poliëstersakbesoedeling in wol, wat die bedryf genoodsaak het om boetes teen hierdie tipe besoedeling in te stel.  Lees hier.

 

Besoedeling en foute in die SA skeersel 2016

Besoedeling van wol het ʼn groot finansiële impak op die hele wolverwerkingketting.  Dit is veral vreemde “vesels” afkomstig vanaf baaltou en polipropileen sakke wat ʼn probleem is.  Baaltou en polipropileen sakke maak fyn “vesels” wat partymaal nie sigbaar is met die blote oog nie.  Hierdie “vesels” beland dan in die verwerkingsproses, maar omdat hulle nie natuurlike vesels is nie, neem hulle nie kleurstof op nie.  Sodra die materiaal gekleur word, wys hierdie vesels op.  Dit is dan onmoontlik om hierdie vesels te verwyder en is sulke materiaal onbruikbaar.  Jan Louis Venter, NWKV Produksie Adviseur Vrystaat sê Wolkopers het 10 kategorieë waarvolgens hulle foute in ‘n skeersel aanteken.  Lees volledige artikel

 

Die invloed van kemp op die waarde van skeersels 

Die voorkoms van kemp, wat ook as steekhaar bekend staan, is 'n groot bron van kommer en laat produsente jaarliks baie geld verloor.  Landrie Venter, wolkoper by Lempriere het 'n ontleding gaan doen oor kempbesmetting in merino wol en in haar gevolgtrekking waarsku sy produsente om versigtig te wees wanneer kruisteling met kempdraende rasse vir slaglamproduksie gedoen word.  Sy sê verder dat ooie wat vir kruisteling gebruik word, se wol apart van die res van die skeersel gehou word om te verseker dat net 'n klein gedeelte van die skeersel besmet is.  Die gebruik van niekempdraende rasse by kruisteling word aanbeveel. Lees artikel