Flock health

Vrotpootjie en Sweerklou word dikwels met mekaar verwar

Jannie Fourie, NWKV Produksie Adviseur gee feitelik die verskil tussen die twee kondisies.  Lees hier.

 

5-punt Ondersoekmetode vir beter kuddegesondheid

Hierdie ondersoekmetode help die boer om maklik 'n hele aantal siektetoestande te identifiseer.  Dit is nie die alfa en omega nie, maar u as boer kan daarvolgens diagnoses maak en sodoende veevrektes voorkom.  Artikel deur Juan Venter, NWKV Produksie Adviseur Middelburg OK en met erkenning aan lede van die WURMFUNDI.  Lees volledige artikel.

 

Skaduwee en beskutting

Weskaap gevallestudie deur Abraham Landman, Produksie Adviseur

Skaduwee en beskutting bied verskeie voordele aan 'n wolskaap.  Die belangrikheid van skaduwee is onlangs tydens 'n NWKV gespreksforum van 'n klompie Swartland produsente uitgelig en prakties gedemonstreer tydens 'n toer om lamstelsels in die Malmesbury omgewing te besigtig.  Lees volledige artikel.


Draaiderm (Rooiderm)

Aan die einde van September 2015, is baie vrektes aan Draaiderm (Rooiderm) in die Overberg en Suidkaap ondervind.  Jannie Fourie, NWKV Produksie Adviseur in Caledon deel advies in die voorkoming van die siekte.  Lees artikel soos verskyn op Overberg Landbou Forum.

 

Brommeraanvalle

'n Skaap se vatbaarheid vir brommeraanvalle word primêr bepaal deur die hoeveelheid vog in die wol. Wonde (skeer en ander wonde), vrotpootjie en oë wat traan is ook baie aantreklik vir die brommers.  Volgens NWKV Produksie Adviseur Weskaap, Jannie Fourie is brommers tans (November 2015) 'n probleem in die Overberg en Suidkaap.  Dr. Chris van Dijk, Zoetis skryf interessante artikel hoekom skape vatbaar is vir brommeraanvalle en hoe dit voorkom kan word.  Lees volledige artikel


Brucella ovis

Brucellosis threat

September 2016 - An infectious disease caused by the Brucella bacterium is out of control in South African beef herds. It is also threatening our dairy herds and wreaks long-term health havoc in the lives of people who contract it. The effects of Brucellosis have almost crippled many farmers barely managing to keep afloat in the face of nationwide drought. Carte Blanche asks: why isn’t the state-owned laboratory producing enough vaccine against this infection?  Watch the clip.

 

Short description of Disease by Dr Sewellyn Davey, Dept. Agriculture, Western Cape (Veterinary Services) ; Tel no (022) 4821380 / Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brucellosis is a contagious bacterial disease of many species of animals. Unfortunately it can also infect humans so it is known as a zoonotic disease.  In South Africa, Brucella abortus infects mainly cattle, and is known as bovine brucellosis, contagious abortion or “besmetlikke misgeboorte”. In humans it causes undulant fever. Brucella melitensis infects mainly goats but can infect sheep and cattle. In humans it is called Malta Fever. The bacteria selects the reproductive organs and is spread mainly when an infected animal is bought onto the farm and aborts or gives birth normally when millions of infected doses of bacteria are shed in the amniotic fluid (vrugwater) or in the afterbirth. These bacteria are ingested by other susceptible animals and they will become infected. The disease can also enter a susceptible animal via the mucous membranes, or passed from dam to offspring during pregnancy. Both of these diseases are controlled diseases because of their zoonotic potential, and also because of their economic importance (abortions, reduced milk production, increased period between pregnancies and the slaughter of infected animals and the quarantining of infected properties). Brucella canis infects mainly dogs and can infect humans. It is also a controlled disease.

Brucella ovis is the bacteria that are most commonly found in the sheep industry. It is not a controlled disease as it is not of zoonotic importance. However it is of great economic importance as it causes epididymitis in rams and thus infertility. It is therefore important for sheep farmers to only buy in rams that have been tested for fertility and have had negative blood tests for Brucella ovis on a flock basis. Rams should be tested for fertility and B. ovis before the breeding season to ensure optimal conception results.


RSG Landbou radio onderhoude gedurend Oktober 2016:

Dr Pieter Vervoort, voorsitter van die Dieregesondheidforum, gesels oor ‘n projek waar daar baie aandag aan Brucellose gegee word.  Luister hier.
Dr. Alcia Cloete gesels oor wat die siekte behels.  Luister hier.
Dr. Sewellyn Davey, Staatsveearts Malmesbury gesels oor die beheermaatreels van siekte. Program wat gevolg moet word as die kudde besmet is.


Johnes Disease

 

Slenkdalkoors 


Begrip van Slenkdalkoors in die Republiek van Suid Afrika 

Die studie is 'n ondersoek na hoe Slenkdalkoors virus kan versprei onder mense en diere ; hoe dit gehandhaaf word in die muskiet vektor, diere en/of mense, tydens die tyd tussen die uitbreek van die siekte ; wat die effek van klimaat, grond en plantegroei mag hê op die virus en die vektor; hoe die huidige vlak van teenliggaampies in mense en diere en inenting strategieë die risiko en die grootte van 'n uitbraak in vee en mense kan beinvloed.  Die projek word behartig deur EcoHealth Alliance met plaasike belanghebbendes.  Vir verdere navrae, skakel dr. Claudia Cordel, ExecuVet by 084 908 0407 of epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volledige ondersoek - lees hierFor English version, click here.

         

Bloutong in Skape

Volgens NWKV Produksie Adviseur Weskaap, Jannie Fourie word enkele Bloutong gevalle in die Overberg en Suidkaap ervaar (Januarie 2016). Hierdie siekte is seisoenaal en kom voor veral in somer en herfs-maande (Desember tot Maart).  Artikel bevat inligting oor die simptome, behandeling en voorkoming van Bloutong.  Lees hier.  Luister verder na onderhoud met Pretoria FM (Landbounuus) oor die identifisering en behandeling van bloutong by skape soos gevoer op 17 Feb 2016.  Luister hier(vanaf minute 12:15 - 21:00)

 

Ensoötiese Aborsie

Die chlamydia abortus-bakterie is die oorsaak van ensoötiese aborsie. Jannie Fourie, NWKV-produksie-adviseur in die Wes-Kaap, gesels op 12 Mei 2016 met RSG Landbou oor die oorsake en simptome van ensoötiese aborsie.  Luister hierLees volledige artikel.  Soos verskyn in Landbouburger OK.


Blougroen-Alg vergiftiging

Volgens NWKV Produksie Adviseur Weskaap, Jannie Fourie, is Blougroen-Alg vergiftiging 'n groot probleem veral in die Weskus en Swartland (einde Februarie 2016).  Alhoewel daar geen effektiewe behandeling vir aangetaste diere is nie, word daar in die Weskaap goeie beheer uitgeoefen deur 'n gars-strooibaal tydens gevaartye in drinkdamme te gooi. Die verrottende strooi strem die groei van die Alg.   Artikel is saamgestel deur Dr. Hensie Lategan van die Bredasdorp Dierekliniek.  Lees hier.


Rooiluis op skape

Rooiluis is 'n Winterparasiet, daarom moet boere dag wees op die kliniese tekens, behandeling en algemene inligting van die Parasiet.  NWKV Produksie Adviseur, Jannie Fourie het artikel geskryf in samewerking met Gareth Bath, Jan de Wet, MSD Animal Health, Malelane, Bayer en Afrivet.  Lees hier.  Artikel soos verskyn in Pro-Agri

 

Skaapbrandsiekte

Skaapbrandsiekte is 'n hoogs aansteeklik en verwoestende velsiekte onder skape.  Boere moet ingelig wees oor die oordrag en verspreiding, lewensiklus, simptome en behandeling en beheer van die parasiet.  NWKV Produksie Adviseur, Jannie Fourie het artikel geskryf in samewerking met Dr. EA Nel, Staatsveearts Upington, Dr. A Victor, Veterinêre Publieke Gesondheid, Noordkaap, Dr. Brand, MSD Dieregesondheid, Bayer Dieregesondheid, Prof. Gareth Bath en Jan de Wet.  Lees hier.  Lees artikel soos verskyn in Pro Agri 200 Gedenkuitgawe Oktober 2016 - Bl. 1 & Bl. 2.


Dosering van lammers

Lammers en dragtige ooie is die mees kwesbare diere op die plaas.  Lammers veral omdat hulle nog nie 'n effektiewe immuunsisteem ontwikkel het nie en dus spesiale aandag verg.  Jannie Fourie, NWKV Produksie Adviseur Weskaap wys boere hom om basiese beginsels toe te pas by die dosering van lammers en die belangrikheid om hulle voortdurend te doseer.  Hy sê dat boere die natuur moet lees en veral dophou na goeie reënval (vog), op besproeide weidings (vog en hoë dierelading), by lekkende waterkrippe (vog en aansameling van mis), fonteine en vleie.  Lees hier.


Miseiertellings - bevestiging van wurm infestasie

Die miseiertelling is 'n tegniek waarmee die graad van wurmbesetting van 'n dier bepaal kan word.  Artikel deur Dr. Jacob C Stroebel, Staatsveearts van die Dept. Landbou Weskaap.  Lees hier.

 

Why does immunisation sometimes fail?

Dr. Jan du Preez and Dr. Faffa Malan examine the reasons why no vaccine provides 100% protection to a herd or flock.  Article in the Farmers Weekly provides reasons why immunisation is not always effective and both farmers who administers the vaccine as the product itself, comes under the spotlight.  Read the article