Infrastructure and Facilities

HANTERINGSTELSELS EN DIPFASILITEITE

Die uitleg van ‘n hanteringsfasiliteit sal bepaal hoe doeltreffend dit is ten opsigte van arbeidsbehoeftes en die deurset van skape. Die spesifieke uitleg is egter grootliks afhanklik van die bestuurder se behoeftes en die terreinkeuse. Hierdie twee faktore wissel baie en dit is dus bykans onmoontlik om van ‘n “ideale” uitleg te praat.  Uittreksel uit Handleiding oor skaapfasiliteite, deur Hentie Breedt Pr Ing, LNR Instituut vir Landbou-ingeneurswese).  Kraal- en hanteringsgeriewe