Sheep nutrition and supplementary feeding

Kruipvoeding van lammers

Lammers moet so vroeg moontlik aan kruipvoer blootgestel word om die hoogste groei per kilogram voer te kry.  Lees volledige artikel deur Jacques Jansen van Vuuren, NWKV Ermelo.

Luister na onderhoud tussen Radio Namakwaland Dr. Louis du Pisani, NWKV oor kruipvoeding - wat dit presies behels en waarom dit alleenlik vir lammers gebruik word. Luister hier.  Waarom kruipvoeding 'n tegnologie is wat al hoe meer op skaapplase toegepas word.  Luister hier.

Kruipvoerkrip - Die werking van krip word verduidelik.  Indien hierdie krip gebruik word, is 'n kruipvoerhok nie meer nodig nie.  Lees hier.


Die belangrikheid van strategiese voeding

Artikel deur Abraham Landman, Weskaap Produksie Adviseur

Lees hoe Lourens en Elana Swart, produsente van Swellendam in die Weskaap enook bestuurders van 'n NWKV demonstrasieplaas, die effek van strategiese voeding getoets het.  Hierdie sukses van verbeterde strategiese voeding het tot gevolg gehad dat voedingsbeginsel uitgebrei word na die res van die skaapvertakking wat Merino's is en hul vleismerino's se voeding is ook verbeter met 'n hoër deurvloeiproteien.  Beoogde resultate kan lei tot verbeterde reproduksie in die volgende seisoen en lammers wat vinniger en beter groei.  Lees volledige artikel. 

 

Die uitgroei van jong ooie

Artikel deur Abraham Landman, Weskaap Produksie Adviseur

Hoe goed moet 'n jong ooi versorg word van geboorte tot haar eerste lam?  Peter Steyn van Malmesbury glo dat vanaf sy kan kruipvoer vreet todat sy haar eerste lam(mers) gee, sy soos "kroon juwele" versorg moet word.  Die resultate spreek vanself op hierdie Swartland demonstrasieplaas (sien foto's) wat soms uitdagende somers, met uiterste temperature en lae reënval kan bied.  Lees volledige artikel. 


Voorbereiding van ooie vir herfsparing

Die doel met die voorbereiding van ooie vir herfsparing is om ovulasietempo en besetting te maksimeer.  Hierdie is 'n baie belangrike skakel in die reproduksie ketting.  Indien hierdie fase nie suksesvol is nie, laat dit groot leemtes in die totale vertakking. Voeding is seker die belangrikste aspek in die voorbereiding van ooie vir paartyd. Dit is lank reeds bekend dat skape se genetiese potensiaal slegs ontgin kan word indien die diere optimaal gevoer word.  Artikel deur Kobus Grobler.

 

Prikkelvoeding van ooie - is dit 'n hulpmiddel of geldmors?

Prikkelvoeding het nie ten doel om ooie se besettingsyfer te verhoog nie, maar eerder om ovulasie te stimuleer.  Landbou Radio voer onderhoud met Jan Louis Venter, Vrystaat Produksie Adviseur op 21.02.2016 oor die onderwerp.  Luister hier (vanaf minute 6:30 - 12:15)  Luister ook na onderhoud met Pretoria FM (Landbou nuus), gevoer op 09.02.2016).  Luister hier.


Voeding van jong lammers, waarom is dit so belangrik?

Lakterende ooie op 'n hoë voedingspeil, se melkproduksie sal 'n piek bereik teen 4 weke na lam, waarna melkproduksie reguitlyning afneem.  Wanneer ooie hul piek melkproduksie bereik, groei die lammers ook baie vinnig.  Hoe jonger die lam, hoe meer doeltreffend kan hy melk en/of voer omsit in liggaamsmassa.  Lees in die artikel wat gedoen kan word om hierdie goeie voeromsettingsvermoë te benut ; wat die voordele is van hierdie addisionele voeding en of dit koste-effektief is.  Artikel deur Jan Louis Venter, Vrystaat Produksie Adviseur  Lees volledige artikel.


Optimum nutrition for breeding ewes

Once a ewe’s maintenance nutrient requirements have been met, nutrients can be effectively channelled to achieve optimum production. Dr Francois van de Vyver looks at nutrient requirements during the crucial production stages of the breeding ewe.  http://www.farmersweekly.co.za/article.aspx?id=58537&h=Optimum-nutrition-for-breeding-ewes