Wool classing

WOL in woorde

Artikel deur Gawie van Wyk, produksie-adviseur:  NWKV Noordkaap.  Verskyn in November / Desember 2013 uitgawe van Afgriland.