Eastern Cape

Inligtingsdag op Aberdeen

Die NWKV het op 3 September 2013 'n geslaagde inligtingsdag op Aberdeen op die plaas van Morné Fitzhenry aangebied.  Die program het ingesluit 'n lesing en praktiese demonstrasie deur die roofdierkenner, Niel Viljoen.  Hy het die belangrikheid van bestuursprogram en goeie samewerking tussen bure om ongediertes te beheer, benadruk.  Giepie Calldo van CMW het lamhokkies bespreek en die belangrikheid van aanteel en dus speenpersentasie vir ekonomiese veeboerdery benadruk.  Nibs Price van Novartis, die hoofborg die dag, het Novartis se produkte aan boere bekend gestel.  Juan Venter, produksie adviseur van die NWKV in die Ooskaap, het die ekonomie van wolskaapboerdery behandel.  Hy het teen wolbesoedeling op die plaas gewaarsku en gesê dit benadeel die aansien van die Suid-Afrikaanse skeersel.

Dr. Roland Larson, veearts van Graaff-Reinet het praktiese wenke vir 'n noodhulptas vir veeboere gegee en die gebruik van inspuitings en die spalk van gebreekte bene verduidelik.

Kleintjie Pienaar van BKB het die verskil tussen die klassering van wol vir kuddekompetisies en vir skoue gedemonstreer terwyl Robert Scott, ook van BKB, die belangrikste punte vir goeie wolklassering uitgewys het.

 

Ooskaap & RPO Streeksvergaderings

Die Oos-Kaapse takke van die NWKV en RPO het vanaf 9 - 13 September 2013 streeksvergaderings in Middelburg, Graaff-Reinet, Jansenville, Kareedouw  en Alexandria aangebied.  Die week is geborg deur Zoetis, Voermol, BKB en Molatek.  Die hoogtepunt van die vergaderings was die aanbieding deur die motiveringspreker Cobus Oosthuizen van Life Exchange in Kaapstad.  Mnr Billy van Zyl, voorsitter van die Oos-Kaap NWKV, en dr Pieter Prinsloo, voorsitter van die Oos-Kaap RPO, het relevante bedryfsake bespreek.  In streek 8, wat Middelburg, Cradock en Hofmeyr insluit, is ‘n nuwe verteenwoordiger vir die NWKV verkies. Hy is Richard Rogers van Middelburg. In  Streek 5, wat Jansenville, Willowmore en Stutterheim insluit, vervang Steven Kinghorn van Jansenville vir Johan Jubelius wat na ses jaar uitree.  In streek 6, wat Humansdorp, Albanie, Grahamstad, Alexandria en Kareedouw insluit, is mnr. N. du Preez van Kareedouw vir nog ‘n termyn herkies.  Die gedeelde sekretaresse, Lynette van der Walt wat op Middelburg gestasioneer is,  is bedank vir al haar reëlings om die week ’n sukses te maak.

Jansenville-, Steytlerville- en Willowmore Streeksvergaderings  Steven Kinghorn (links) nuutverkose NWKV Bestuurslid en Johan Jubelius, uittredende Bestuurslid
   
 Streeksvergadering te Middelburg, waar 26 mense teenwoordig was.  Mnr Cobus Oosthuizen, motiveringsspreker vanaf Life Exchange op foto links.