KwaZulu Natal

KZN OMGEWINGSAKE EN BOERE WERK SAAM

Ongeveer 70 boere het deelgeneem aan ‘n suksesvolle predasie “roadshow” wat op 16, 17 & 18 September 2014 by Utrecht, Bergville en Swartberg aangebied is deur die KwaZulu Natal Wolkwekers (NWKV).

Niel Viljoen het 7 jaar se data wat op meer as 30 demonstrasieplase ingesamel is, aan boere voorgedra en hulle attent gemaak op die vordering wat gemaak kan word in terme van lamoorlewing en speenpersentasie as die volgende bestuurspraktyke toegepas word:

  • Leer ken jou vyand asook die teelgate op jou plaas (“trek jou velskoentjies aan”)
  • Predasiebestuur moet dwarsdeur die jaar plaasvind en nie net wanneer verliese voorkom nie.
  • Wissel beheermetodes gereeld af en pas dit verantwoordelik toe
  • Bly weg van onopgeleide en onervare jagters

Jan van Biljon het op ‘n komiese wyse vertel hoe Anatoliese herdershonde grootgemaak en tussen verskillende troppe skape bestuur behoort te word. ‘n Anatool lyk soos ‘n hond, blaf soos ‘n hond, maar is eintlik deel van sy skaaptrop.

Groot was die verbasing oor die hoeveelheid dienste wat KZN Jagters en Bewaring tot die beskikking van die boer het. Verhoudings en samewerking tussen KZN Wildlife Ezemvelo, KZN Jagters en Bewaring en die boere is nou ‘n uitgemaakte saak vir die toekom en goeie bande is gesmee en aksies geloods.

Philip Lötter het Celmax halsbande gedemonstreer en laat blyk dat hierdie beheermetode met groot sukses landswyd toegepas word. ‘n Halsband per trop word aanbeveel en boer moet bereid wees om te reageer op alarm van selfoon.

Byeenkomste is afgesluit met ‘n paneelbespreking en sprekers moes letterlik bontstaan onder die vrae. Boere was baie meer positief en is huistoe met ‘n sal vol planne !

 

WOOL & MEAT TOGETHER IN KZN

The KwaZulu Natal branches of the National Woolgrowers' Association and Red Meat Producers' Organisation recently held their annual series of joint regional meetings.  With thanks to Mr. Lloyd Phillips, Journalist for Farmers Weekly who provided article as featured in Farmers Weekly 21 February 2014.