Mpumalanga

2014 Streeksvergaderings

Die jaarlikse streeksvergaderings het in September plaasgevind en ongeveer 48 boere het deelgeneem aan besprekings wat by Ermelo (EHS Landbou Akademie), gevolg deur Morgenzon en laastens te Wakkerstroom plaasgevind het. Die program was basies dieselfde vir al drie dae, met afwisseling van sprekers. Boere het produkinligting ontvang vanaf Voermol en Zoëtis met goeie advies oor basiese skaap- en beesbestuur. Die streeksverteenwoordiger en produksie adviseur, Jacques Jansen van Vuuren het die boere ingelig oor die klas van stukkieswol en Mike van den Bergh, BKB en James de Jager, CMW het ook ingeligte advies oor hierdie onderwerp gedeel. NWKV streeksvoorsitter, Machiel Odendaal het toeligting verskaf oor die jaarkongres van die NWKV wat in Mei 2014 plaasgevind het.

Jacques Jansen van Vuuren het skyfies gewys oor “drones” wat beskikbaar is om ingespan te word vir veediefstal bekamping, veiligheid ens. “Drones” kan beskryf word as klein radarbeheerde helikopters en vliegtuie wat met kameras toegerus word om beheer vanaf die lug toe te pas. Drovers het inligting verskaf vir hierdie voorlegging.

Op Ermelo en Wakkerstroom het James de Jager, CMW gepraat oor die toekoms van wol, mark tendense en wolproduksie op plaasvlak. Isak Staats, BKB het hierdie onderwerpe aangespreek op Morgenzon.

Andries Wiese, Mutual & Federal Agri het tydens dié 3 dae pryse uitgedeel aan boere wie hul skeersels die mees ekonomies klasseer het. Op Ermelo is Johan Botha van Carolina aangewys as naaswenner terwyl Te Water Boerdery op Morgenzon as 3rde plek aangewys is. Sakkie Davel van Wakkerstroom het weggestap as wenner van die kompetisie.

Boere word bedank vir hul bywoning, met spesiale dank aan Voermol, Zoëtis en Mutual en Federal Agri wat as borge opgetree het.

 

Mpumalanga hou skeerkampioenskappe

Mpumalanga het op 4 & 5 Februarie 2014 hul skeerkampioenskappe en wolklasseringskompetisie op Roodewal, die plaas van Japie Celliers (snr) in Ermelo, gehou. Altesame 56 skeerders het deelgeneem. 

Die Intermediêre masjienskeerders moes in die uitdunne elkeen drie skape skeer waarna die vier beste skeerders na die finale rondte deurgedring het. In die finale rondte het elkeen vyf skape geskeer. Die skeerders word volgens spoed en die gehalte van skeer beoordeel.  Die wenner het sy vyf skape in 21 minute en 2 sekondes geskeer en 83 punte behaal. 

Tydens die uitdunne van die wolklasseringskompetisie moes die deelnemers drie vagte klasseer. Hulle is beoordeel vir spoed en die gehalte van klassering. In die finaal moes hulle ook drie vagte klasseer.

Die organiseerders bedank BKB, CMW, die SA-Skeerfederasie, die Landbank en die NWKV se Ermelo-streekkantoor. Groot dank ook aan Japie Celliers wat sy skeerskuur beskikbaar gestel het en mnr Randall wat die skape voorsien het.

Handleiding oor goeie bestuur vir Mpumalanga wolboer

Die Ermelo Streekkantoor van die NWKV het die Handleiding ontwikkel vir gebruik deur wolboere in distrikte van Mpumalanga.  Dit bevat belangrike inligting wat as verwysingsraamwerk vir goeie bestuur deur wolboere gebruik kan word.

 

Praktiese boeredag by Athole Proefplaas

Die NWKV was betrokke by 'n suksesvolle praktiese boeredag wat deur die Dept. van Landbou in Mpumalanga op die Athole Proefplaas aangebied het.  Die dag het hoofsaaklik gefokus op skaapboerdery en is deur nagenoeg 45 opkomende boere bygewoon.  Jacques Jansen van Vuuren van die Ermelo kantoor het 'n voorlegging gemaak oor die verskillende wolrasse, woltipes en basiese reproduksiemetodes.  Vir die geleentheid het hy ook aan die boere gedemonstreer hoe om 'n skaap kunsmatig te insemineer, wat groot belangstelling uitgelok het.  Die boere is voorts ingelig oor die verskillende aangeplante tipes voer en hoe dit benut kan word.  Dit is gevolg deur 'n demonstrasie oor skaaphantering, wat in samewerking met die departement aangebied is.

 

 

Leerders oor wol touwys gemaak

Jacques Jansen van Vuuren van die NWKV kantoor te Ermelo het gedurende Oktober 2013 'n voorlegging aan die leerders van Hoërskool Wesvalia op Klerksdorp gemaak om hulle meer van wolskape te leer.  Die skool het vanjaar met 'n landbou-afdeling begin en leerders in graad 10 was die eerste groep wat landbou as vak kon kies.  Deel van die aanbieding was die vertoning van 'n DVD genaamd "Die storie van Wol", waarna monsters van verskillende tipes wol aan hulle gewys en daar oor wolklassering gesels is.  'n Demonstrasie oor die brandtraagheid van wol het groot belangstelling gelok.  Na die wolinligtingsessie is 'n voorlegging gemaak oor algemene skaapbestuur.  'n Houer lanolien (wolvet) wat rondgestuur is, het ook groot byval gevind. 

Die NWKV beoog om leerders in 2014 tydens 'n wolinligtingsdag meer praktiese ondervinding van skaaphantering te gee en om hulle na 'n boer in die omgewing te neem wat besig is om te skeer sodat hulle dié proses eerstehands kan ervaar.

Leerders van die Hoërskool Wesvalia, Klerksdorp

 

Mynboetes

Die steenkoolmyn Coal of Africa / Mooiplaas Colliery het 'n bedrag van R500 000 aan die NWKV se Mpumalanga-tak oorbetaal.  Dit was deel van 'n boete wat opgelê is en verband hou met skade wat aan die omgewing aangerig is.  Die oorbetaling volg op versoek van die NWKV dat omgewingsboetes aan landbouorganisasies oorbetaal word.  Die NWKV beoog om die geld aan te wend vir navorsing om wolskaapgetalle in die provinsie te vermeerder.  Van die navorsingsvoorstelle is die rehabilitasie van die grond, lamstelsels, die aanwending van mynwater vir besproeiing en aangeplante weidings.  Kundiges sal hierby betrek word.  Fanus van Wyk van Egreenco Environmental Projects en Wayne Truter, 'n weidingskundige aan die Universiteit van Pretoria, het aangebied om met die projekte te help.  Die Nasionale NWKV is genader om 'n sakeplan te help opstel.

Ermelo was op 'n stadium die grootste wolproduserende distrik in die land. Met produksie wat die afgelope paar jaar daal, het Ermelo nou tot die sesde plek teruggesak.  'n Komitee is reeds aangestel om die fonds te bestuur en die uitgawes sal geoudit word.

 

Ermelo betrek nuwe kantoor

Mpumalanga se NWKV-kantoor het onlangs sy intrek in die nuwe landbousentrum by die hoërskool Ermelo geneem. Die kantore is amptelik met ’n boeredag geopen. Die tema van die dag was "positief vir landbou".  Onder die sprekers was Dr Dudley Gradwell van Ceva wat oor die risiko van Rooiwater gepraat het, Louw Steytler, voorsitter van Graan SA, Lume Kleynhans, landbou-ekonoom van Standard Bank wat die mikro- en makro-ekonomie van die land bespreek het, en prof Deon Scheepers van die Universiteit van Pretoria.  Die skool se landbou-akademie vir leerders van graad 8 tot 12 is terselfdertyd bekend gestel.  Die sentrum huisves ook die kantore van Agri Mpumalanga, die Transvaalse Landbou-unie en die Rooivleisprodusente-organisasie.