Northern Cape

Philipstown jongooi Merinoklub

Die sukses van dié klub het aanleiding gegee tot verskeie jongooiprojekte in ander distrike en kan die Philipstown Jongooi Merinoklub met reg beskou word as een van die voorlopers vir die bevordering van die Merinobedryf.  NWKV Produksie Adviseur, Gawie van Wyk was beoordelaar van die opeskou.  Lees volledige artikel soos geplaas in die Merino SA 2014 Joernaal.

 

Victoria Wes Kuddekompetisie

Victoria Wes se jaarlikse kuddekompetisie het op 17 Oktober 2014 by die skougronde plaasgevind en was dit hierdie jaar gekombineer met die Karoo Vleisboer Opedag.  Vyftien (15) boere het ingeskryf en was die gehalte van die groepe uitstaande.  Gawie van Wyk, NWKV Produkie Adviseur het die beoordeling waargeneem en Tommie Calldo van Calldo Tegniese dienste was verantwoordelik vir die reëlings.  Mnr Tommie Sinclair is aangewys as wenner in die Kortwolgroep en mnr Peter Truter is aangewys as wenner in die Langwol- en Beste Ooi groepe enook weggestap as algehele wenner in die kompetisie.  Mnr Vink Venter het vir Segard Masurel verteenwoordig as hoofborg van die kompetisie.

 Jongooiklub floreer in Noordkaap

Sewe Merino-boere het in 2008 bymekaargekom en weens hul gedeelde belangstelling in wolskape, besluit om ‘n jongooiklub by Kraankuil stasie in die Strydenburg distrik te stig.  Jaarliks in Februarie, skryf elke lid 5 wisselooitjie (1ste paring) in om aan kompetisie deel te neem.  Die jaarlikse jongooi-inname word tussen die lede geroteer.  Met elke inname word daar ook ‘n gasteler genooi wat dan ook die ramme vir daardie jaar se paring voorsien (die gasteler skryf ook 5 ooitjies in).  Die eerste inname was op 28 Februarie 2008 by Andries Wiid (Kraankuilsdam) en die gasteler was Ben Marais van Perdeput.  Hierdie inname het later ‘n langtermynprojek geword waartydens die ooie onder voerkraaltoestande elke 8 maande gelam het !!

Op 13 Maart 2012 het die Kraankuil Jongooiklub ‘n nuwe fase bereik waartydens hulle ‘n jaarlikse produksieveiling aangebied het.  Op hierdie veiling het lede hul stoorlammers, surplus ooilammers, dragtige ooie en boerooie aangebied.  Tydens hierdie veiling is ongeveer 3 500 skaap deur verskeie kopers opgeraap. 

Tydens die 3rde produksieveiling wat op 13 Februarie 2014 plaasgevind het, is sowat 2 600 diere aangebied.  Die aanbieding het bestaan uit 1 450 stoor- en ooilammers en 1 150 ooie waarvan 730 dragtig was. Daar is ook vir die eerste keer ramme van die onderskeie Merino-tipe rasse aangebied. Die veiling is uniek omdat diere uit al die wolrasse (geelbek-Merino's, Dohne-Merino's en Rubicon-Merino's) saam aangebied word.

Die veiling is deur sowat 100 belangstellendes bygewoon en ’n omset van R2,5 miljoen is behaal, wat sowat R1 miljoen hoër is as verlede jaar.

Bykans 90% van die 43 ramme is teen gemiddeld R3 700 verkoop. Die hoogste prys van R6 000 is vir ’n Merinoram betaal. Die dragtige ooie is vir tussen R1 200 vir eenlinge tot R1 540 vir tweelinge verkoop. Die stoor- en ooilammers het tussen R700 en R1 000 stuk behaal.

Benewens die produksieveiling hou die klub ook ’n jaarlikse skou waartydens die lede verskeie pryse kan wen.

Die volgende produkieveilings is op 17 Februarie 2015 te Kraankuilsdam.

Lees meer oor die totstandkoming en funksionering van die klub in die volgende uitgawe van Wolboer.

 

Wolproduksie tendense in die Noordkaap

Chrisna Coetsee, NWKV Ekonomiese Adviesdienste het tydens die 2014 Noordkaap Jaarvergadering 'n voorlegging gemaak wat die Wolproduksietendensie vir 2012/2013 in die Noordkaap weergegee het.  Hier gee sy 'n oorsig van RSA wolproduksie, provinsiale wolproduksie, provinsiale skeerselontleding, NK wolproduserende distrikte, NK top 15 distrikte, wolproduksie per produsent, per hektaar en nog vele meer.  Lees die hele verslag.

 

NWKV Inligtingsdag op Fraserburg

Die Logan Subtak van die NWKV het gedurende November 2013 'n suksesvolle inligtingsdag op Fraserburg aangebied.  Guillau du Toit, nasionale vise-voorsitter van die NWKV het verslag gedoen oor die IWTO Kongres in Italië en het 'n ernstige beroep op boere gedoen om besoedeling te bekamp deur meer tyd in die skeerskuur deur te bring en 'n hoë gehalte van teling en klassering te handhaaf. 

Die projek om vas te stel of dit ekonomies voordelig is om onderlyne te laat hersorteer, het interessante resultate opgelewer.  Dit het behels dat 'n boer se skape in twee gelyke groepe verdeel word, en dat die eerste groep se onderlyne op die tradisionele manier geklas, geweeg, apart verpak en bemark is.  Die tweede groep se afrandsels en pense is ingestuur om hersorteer te word en daardie hersorteerde onderlyne het 'n paar rand meer op die veiling behaal.  Dit was ook goedkoper om te laat hersorteer.

Ekonoom Chrisna Coetsee het gesels oor die studiegroepuitslae, wat groot verskille tussen die beste en swakste boere uitbring, maar bied terselfdertyd die geleentheid om probleemgebiede te identifiseer.  Logan subtak wil poog om meer boere te betrek vir deelname aan die studiegroep in die komende jaar.

Gawie van Wyk, produksie adviseur van die NWKV op Carnarvon, het namens Niel Viljoen verslag gedoen oor probleemdiere met die nuus dat namate jakkalsgetalle afneem, rooikatgetalle toeneem.

Ander sprekers was Isak Staats en Adri de Klerk, albei van BKB.  Isak het interessante praatjie gelewer oor wolmarktendense oor afgelope jare en die vooruitsigte vir wolpryse vir jaar wat voorlê.

Jacques van Zyl van Zoëtis het 'n praktiese ondersoek vir inwendige parasiete gedoen.  Zoëtis was die hoofborg vir die inligtingsdag.