Free State

Skaaphanteringskursusse aangebied

Die NWKV se kantoor in Bloemfontein het twee Skaaphanteringskursusse aangebied.  'n Kursus van twee dae is vir studente by die Landboukollege Glen aangebied om hulle te wys hoe om skape te vang sonder om hulle aan die wol te gryp en hoe om die diere vas te hou.  Vir sommige studente was dit die eerste keer dat hulle aan 'n skaap gevat het.  Aandag is ook gegee aan bestuurstake soos dosering, inenting, hoewe knip, kastrering en die afsit van sterte.  Die studente moes na afloop van die kursus 'n toets skryf en 'n praktiese evaluering ondergaan.  Die kursus word jaarliks aangebied.

'n Tweede kursus is op Koppies aangebied waar boere weer met skape begin boer.  Die kuddes is nog klein omdat van dié boerderye voorheen stokperdjies was.  Die kursus is deur 12 boere en 5 arbeiders bygewoon.  Kursusgangers is in die fyner kunste van skaaphantering onderrig, terwyl belangrike bestuursaspekte ook gedemonstreer is en kursusgangers die geleentheid gekry het om die tegnieke self te bemeester.

 

Vrystaat stig dieregesondheidsforum

Kommer oor veesiektes, droogte, entstowwe wat nie altyd geredelik beskikbaar is nie en veediefstal is van die kwessies wat op 4 September 2013 op die bestuursvergadering van die Vrystaat NWKV bespreek is.  Die bestuur het ook hul kommer uitgespreek oor die verspreiding van brandsiekte, veral omdat produsente dit nie aanmeld nie en die siekte gevolglik deur skeerders versprei word. Die belangrikheid dat skeerders hulself en hul toerusting moet ontsmet voordat hulle op ’n volgende plaas begin skeer, is beklemtoon.

Kommer oor dieregesondheid het tot die stigting gelei van ’n provinsiale Dieregesondheidsforum onder die voorsitterskap van Neels de Villiers, voorsitter van die Vrystaat-tak van die RPO. Onderstepoort, Vrystaat-landbou, die NWKV, die RPO, private en staatsveeartse, asook dieregesondheidinsetverskaffers sal aan die forum deelneem.  Die vergadering is meegedeel dat bosluise weens vanjaar se matige winter nie gevrek het nie en dat siektes soos rooiwater en galsiekte deur die winter aangemeld is.

Wolbesoedeling is ook bespreek en die bestuur is versoek om die moontlikheid van ’n opleidings-DVD oor wolbesoedeling en die funksionering van skeerspanne te ondersoek. Die feit dat die makelaars papier vir afskortings saam met die wolsakke versprei, is verwelkom.

Vrystaat Bestuurslede