Western Cape

Die NWKV Wes-Kaap het die eerste van sy 6 streeksvergaderings van 2014 in die Winterreënval saai-areas gehou in Februarie 2014 en is goed bygewoon deur ongeveer 110 mense, waarvan 70 wolprodusente was.

Die Bestuur het dit goedgedink om die Grondwet te verander wat vereis dat daar elke jaar ‘n Algemene Jaarvergadering gehou moet word. Die besluit is geneem om liewers 5/6 streeksvergaderings oor die hele Wes-Kaap te hou sodat Bestuur uitreik en na die verskillende distrikte te gaan om kontak op grondvlak te bewerkstellig. Die Wes-Kaap wolprodusent is uiters belangrik vir die NWKV en daarom wil soveel moontlik wolboere bereik word met hierdie vergaderinge.  

Vergaderings is gehou in die Saaigebiede, naamlik Bredasdorp, Heidelberg, Moorreesburg en Philadelphia.  Streeksvergaderings in die Karoo dele vind plaas op 15 April – Prins Alfredweg Stasie en 16 April – Nelspoort omgewing.

Toekennigs
Toekennings vir die NWKV Bes Ekonomies Geklasseerde Skeersels 2012-2013 vir die We-Kaap is gemaak tydens die Bredasdorp en Heidelberg vergaderings. Mutual & Federal, Old Mutual en Nedbank borg die kompetisie.   Die volgende pryse is oorhandig:

Wes-Kaap 2de: Coetzee Uys (Morningstar, Heidelberg)
Wes-Kaap 3de: JJ Wessels (Schildskloof, Caledon)
Die Wes-Kaap wenner word op ‘n latere streeksvergadering aangewys.

Die vergaderings is oor die algemeen goed bygewoon en begin produsente om aan te pas by die nuwe konsep van streeksvergaderings. Die voordele vir die produsente is uiteenlopend met minder tyd wat in beslag geneem word omdat die NWKV uitreik en in sy omgewing kom vergader. Die uitgawe aan vervoer vir die produsent spaar hy ook omdat die NWKV op sy voordeur kom vergader. Die enigste uitdaging is om alle wolprodusente by die streeksvergaderings teenwoordig te kry, omdat waardevolle gesprekvoering tussen die NWKV en produsente noodsaaklik is vir die Bedryf.

Sprekers
Dr. Willem Hoffmann van Stellenbosch Universiteit se Landbou-ekonomie afdeling het op Bredasdorp en Heidelberg die belangrikheid van ‘n veevertakking uitgewys deurdat so vertakking stabiliteit aan ‘n Wes-Kaap plaas bied en nie onderskat moet word nie. Langtermyn evaluering moet gedoen word en is dit dus belangrik om met skape te “boer” en nie net “aan te hou” nie. Skaap moet gesien word as ‘n medium termyn bate en nie willekeurig verkoop word nie, aangesien jy baie goeie genetika verloor en moeilik dit vervang vorentoe. Die sukses van die boerdery word geevalueer op grond van sy groei in sy Balansstaat en is ‘n balans tussen saai- en vee bates uiters belangrik. Die rede daarvoor: grond en vee appresieer (neem toe in waarde), terwyl masjinerie wat soms ‘n groot deel van ‘n balansstaat kan uitmaak, depresieer.

Cobus Oosthuizen (Lifexchange) wat redelik bekend is onder NWKV funksies was ons spreker by Moorreesburg en Philadelphia en gemeet aan die terugvoer wat ons ontvang het na die vergadering het sy praatjie groot inslag gevind. Die beste bywoning was op Moorreesburg waar ons in totaal 52 mense was.

A comparison of the performance under field conditions of woolled and mutton sheep flocks in a low rainfall region of South Africa by Prof. Beatrice Conradie of UCT and Abraham Landman, NWGA Production Advisor.  Centre for Social Science Research (CSSR) Working Paper published by the CSSR, University of Cape Town.

"Farmers in extensive grazing areas should take notice of woolled sheep's ability to compete and the wool industry should pay attention to further improving the reproductive performance of this sheep type.  The finding of woolled sheep's apparent lower susceptibility to predators deserves further study as it could become a strong argument for why farmers ought to switch (back) to woolled sheep."  Refer to Working Paper No. 331 2013.

Malmesbury het gedurende September-maand ’n suksesvolle kudde-evaluering gehou wat deur die inwoners, skoolgroepe en selfs die inwoners van die aftree-oord bygewoon is. ’n Interessante program is aangebied, wat ’n skeerdemonstrasie en vagbeoordeling van Merino's, die beoordeling van Dohne-Merino's, ’n karkaskompetisie, rasuitstallings en skaaphondvertonings ingesluit het.  Vir die genooide skoolgroepe was daar aanbiedings oor wolklassering, basiese dieregesondheid en voeding.

Caledon, Suid-Afrika se grootste woldistrik, het gedurende September 2013 'n kudde-evaluering gehou. Die geleentheid het groot belangstelling uitgelok ondanks die feit dat reën die organiseerers genoop het om een van die beplande drie dae van plaasbesoeke af te stel.  Merino’s, Dohne-Merino’s en SA Vleismerino’s is vir bouvorm, gewig, wolgehalte, onderlyne en algehele wolvoortreflikheid geëvalueer. Die punte is volgens ’n skaal van een tot nege toegeken. Die lengte van die wol en die ouderdom van dier is ook in berekening gebring.  Die ooitjies het die toestande van die omgewing weerspieël. Hulle was goed uitgegroei, maar het in die algemeen ’n punt of wat gekort vir algehele kondisie omdat die weidings in die groeityd nie genoeg reën gehad nie en het ’n “groendroogte” ingetreë het. Die gehalte en versorging van die ooitjies was nietemin baie goed.  Die tema van die skaapfunksie was die paring van jong ooitjies. Dit is deur dr. Jasper Cloete van Landboukollege Elsenburg ingelei, waarna ’n paneelbespreking gevolg het.  Onder bespreking was die vraag of daar volgens gewig gepaar moet word en of ouderdom in veral die baie jonger katogorieë ook belangrik is? Wat die lamstelsel betref, het die bespreking gehandel oor die vraag of daar in die Caledon-omgewing op ’n versnelde stelsel (soos op agt maande) of op 12 maande gelam moet word.  Daar was heelwat argumente vir en teen elke stelsel en wat die ekonomiese uitwerking van elkeen van die stelsels op die boerdery kan wees. Die verskeidenheid van menings wat geopper is, het getoon dat dié tema nog baie bespreek sal word.