Woolled Sheep Development Programme

Prestasietoekennings aan top presteerders

Artikel deur Leon de Beer, NWKV Hoofbestuurder - Junie 2016

Die NWKV word sedert 1997 deur Cape Wools SA gekontrakteer om ‘n opleidings- en ontwikkelingsprogram namens die Wolbedryf vir opkomende en kommunale boere te implementeer en te bestuur. Hierdie program word deur die Woltrust befonds, terwyl  verskeie ontwikkelingsvennootskappe met staats- en privaatinstellings verdere ondersteuning verskaf. Dit sluit nasionale-, provinsiale- en plaaslike regeringstrukture, Agri SETA, universiteite, kolleges, makelaars, insetverskaffers en selfs internasionale ontwikkelingsondersteuning in.

Die program fokus op die volgende:

 • Organisering van kleinskaal wolprodusente in Wolkwekersverenigings om sodoende kollektief marktoegang moontlik te maak;
 • Ontwikkeling en opgradering van skeerinfrastruktuur, hanterings- en dipgeriewe;
 • Opleiding en mentorskap;
 • Markgereedheid en -toegang;
 • Genetiese verbetering; en
 • Institisionele ondersteuning.

Die aantal wolproduserende gemeenskappe het intussen van 846 vier jaar gelede gegroei tot 1228 gemeenskappe in 2016 waarby meer as 24 000 individuele kommunale produsente betrokke is.

Die Genetiese Verbeteringsprogram het ten doel om die genetiese samestelling van kommunale skaapkuddes te verbeter deur jaarliks ongeveer 3000 kwaliteit ramme op ‘n uitruil basis in kommunale kuddes te plaas. Dit beteken dat elke kommunale ram wat uit ‘n kudde verwyder word deur ‘n kwaliteit ram vervang word. Hierdie ramme word deur kommersiële telers op kontrak vir die projek geteel.

Sedert 2002 is reeds bykans 40 000 ramme deur die program in kommunale kuddes geplaas en word die projek die afgelope vier jaar deur Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming befonds.

Die uiters positiewe impak van die projek sedert 1997 word weerspieël in die volume wol wat hierdie produsente nou deur die formele mark bemark. Dit het meer as 16-voudig toegeneem  tot 3,58 miljoen kg, terwyl die inkomste hieruit meer as 87- voudig toegeneem het tot feitlik R131 miljoen  in 2015. Hierdie wolinkomste is nog meer betekenisvol indien in aanmerking geneem word dat meer as 90% van SA se wol uitgevoer en dus uit buitelandse valuta verdien word.

‘n Onafhanklike sosio-ekonomiese studie om die projek se impak verder te ontleed het o.a. aangedui dat daar meer gesinne is met spaarrekeninge, drasties minder kinders is wat honger moet gaan slaap en dat meer gesinne skoolgeld kan bekostig.

Die huidige inkomste uit wol het die potensiaal om minstens nog te verdubbel deur volgehoue en konstruktiewe opleiding en mentorskap aan die kommunale produsente.

Tydens die pasafgelope NWKV kongres in Port Elizabeth is prestasietoekennings aan die toppresteerders oorhandig. (Sien foto).

 Elke streek ontvang ‘n NWKV / Zoetis Prestige Toekenning vir uitstaande prestasie in die ontwikkeling van hul skaapprojek vir verhoogde wolinkomste.

Skeerhuis verteenwoordigers van Gxididi (Streek 20), Springroove no. 2 (Streek 21), Zingqutu (Streek 23), Bethania (Streek 24) en Upper Telle (Streek 25) ontvang hul toekennings van Zoetis, Mnr Leonard Fletcher.  Upper Telle was ook aangewys as die “Algehele Wenner” van die kompetisie.  


'n Verhaal van meer as net mooi wol

Die rimpeleffek van die NWKV se betrokkenheid die afgelope 21 jaar om wolboere in die landelike gebiede te bemagtig het veel wyer uitgekring as wat die leiers van destyds waarskynlik ooit kon droom.  Vandag is dit nie net die kommunale boere wat daarby baat nie, maar ook die private sektor pluk die vrugte van die visionêre inisiatief.  Beriggewing deur Theuns Botha vir Landbou bylaag tot die Burger Ooskaap tydens die Ooskaap Kommunale Jaarkongres aan die einde van Augustus 2015 in die Stutterheim omgewing.  Lees berig.


Wool brings change for communal farmers 

"Wool is a wonderful commodity that can improve the lives of communal farmers and their families in South Africa".  That was the message from National Woolgrowers Association of SA, (NWGA) manager, Leon de Beer at the 2014 Merino Congress, held in Stellenbosch in May 2014.

The article appeared in the local Farm Weekly, 22 May 2014 in Western Australia, where the congress enjoyed lots of publicity.


Zokwana loof wolboere vir "kwantumsprong"

Die feit dat kommunale boere in die 2013/14 seisoen meer as R138 miljoen deur die formele kanale vir hul wol verdien, is 'n kwantumsprong, het Mnr Senzeni Zokwana, die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye tydens die Nasionale Kongres vroeër die maand gesê.  Sien artikel soos verskyn in die Landbouweekblad van 19 Junie 2015


International perspective supports NWGA programme

An emeritus professor (retired) of the Venezuelan Institute for Scientific Research visited Rural Eastern Cape during April 2016 to give recommendations towards the strengthening of activities implemented by the NWGA. Prof. Luis Llambi visited the Kulile and Qugqwala shearing sheds in the King Williamstown area and was accompanied by Dr. Fanie Terblanche of the University of Pretoria (Dept. Agricultural Economics, Extension and Rural Development) and Mr. Zithule Mbatsha, NWGA Regional Manager.

Besides the traditional functions of rural extension services, he recommended that agricultural extension today, is required to:
1. Identify community´s different types of assets (e.g. human capital, physical capital, output services)
2. Help farmers to organize
3. Assist them to access new services and markets
4. Help them analyze market links, focusing in the different value chains to which the community production is related
5. Help them analyze the institutional context of the community, and to identify the possibilities of developing new networks with the public agencies, the NGOs, and other civil society organizations
6. Mediate in the conflicts among members of organizations and between them and different types of external agents
7. Empowering the members for demanding better services to the public agencies, a more effective implementation of the existing public policies, and changes to the current public policies in order to ameliorate their efficiency.

This international perspective confirms and strongly supports the activities of the NWGA Training and Development programme and the successes achieved since 1997.  For further enquiries contact Dr. Fanie Terblanche at tel no (012) 420 4623 and email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Landbou ondersteuningsdienste krities belangrik vir Grondhervorming

Prof. Johan Kirsten, Hoof van Dept. Landbou-ekonomie, Voorligting en Landelike Ontwikkeling van die Universiteit van Pretoria gesels oor die verarming in die platteland en die kwessie van verstedeliking. Baie mense argumenteer dat grondhervorming stimulasie kan bring vir plattelandse gebiede, maar grond is maar een hulpbron, een inset en moet jy daardie grond benut. Dit gaan eintlik oor die mens en sy vaardighede. Hy verwys na ‘n landbou ondersteuningstelsel wat krities belangrik is om grond suksesvol te benut en gebruik die voorbeeld van die NWKV se ontwikkelende program in die voormalige Transkei en Ciskei waar armoede aangespreek word deurdat kommunale boere ‘n bestaan maak uit landbou; hulle toegang tot internasionale markte het en ‘n goeie ondersteuningstelsel het. Daardeur kan werkloosheid bekamp word deur boere die regte geleenthede te gee sonder om grondhervorming in die ware sin van die woord, uit te voer. https://www.youtube.com/watch?v=Y9ke_vBUBA8 


"The golden fleece" - feature in Sawubona April 2015

From earning R1,5 million for the 222 610kg of wool they sent to the formal market in the 1997/98 season, the Eastern Cape's communal wool farmers sent a whopping 3,8 million kilograms of it for the 2013/14 season, for which they earned R138 million.

Over the past 18 years, the NWGA has been helping wool farmers in the former homelands of Transkei and Ciskei, acquire all the skills they need for the formal market.  "I am really proud of what the National Woolgrowers' Association of SA (NWGA) has done to change and help farmers progress since 1997" says Zithulele Mbatsha, NWGA Production Advisor.  Read the full article.


NWKV Gemeenskapsboerdery 

14 Julie 2014.
Die wolbedryf werk al sedert 1997 met groot sukses in dele van die voormalige Ciskei en Transkei om wolboerdery in kommunale gebiede te ontwikkel.  Die volumes wol wat jaarliks deur die formele mark verhandel word, het van 222 610kg in 1997/98 tot 3 461 937kg in 2012/13 toegeneem.  Dit verteenwoordig 'n verbetering in geldwaarde van R1,5miljoen tot bykans R132 miljoen.  Lees volledige artikel soos geplaas in Veeplaas van 27 Julie 2014.


Servicing of Communal Farmers

Within the communal sector, the NWGA focuses on:

 1. Infrastructure
 2. Training and Mentorship
 3. Genetic Improvement of flocks
 4. Marketing support
 5. Resource management

The result of this interaction since 1997/98 on the wool income of black farmers within the former Transkei / Ciskei increased from R1,5 million to the present R131 million.  The volumes of wool that gets marketed annually through the formal auction system, have increased from 222 610kg in 1997 to the present 3 461 937kg.

Communal farmers earning foreign currency.

The NWGA T&D programme also assists emerging and communal farmers to enter the mainstream of the economy by accessing commercial- and international markets by earning foreign currency in the most rural and extensive farming areas of South Africa.

Emerging Farmers on the rise

A website which covers positive news about South Africa and Africa.  Ms. Emilie van Rijswick writes about the increased earnings from woolled sheep experienced by farmers in the Eastern Cape.  Black emerging farmers are beginning to find their feet in the tough environment  of commercial farming, with success stories being recorded in the Eastern and  Northern Cape provinces.


Read more:

http://www.mediaclubsouthafrica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2586:jagpan-290911&catid=45:economynews&Itemid=114