Klasstandaarde / Classing Standards

KLASSTANDAARDE - opgestel deur Cape Wools SA in 2002. http://www.capewools.co.za/assets/klas.afrrotate.pdf

CLASSING STANDARDS - compiled by Cape Wools SA in 2002.  http://www.capewools.co.za/assets/class.eng2rotate.pdf


WOLKLASSERINGSHANDLEIDING hanteer belangrike teoretiese aspekte van wolhantering en -klassering wat die praktiese gedeelte van die Springbokkopkursus voorafgaan.  Daar word gefokus op finale skeerselvoorbereiding en -samestelling op plaasvlak volgens ekonomiese oorwegings. 

Geredigeerde weergawe deur Robert Scott, BKB en Jan Louis Venter, NWKV Produksie Adviseur - Mei 2014English version.