Management Practices

Besproeide Weidings

Besproeide weidings bly een van die beste opsies vir die oorwintering van kleinvee.  Dit is duur en daarom is dit belangrik om die water, kunsmis, toerusting en voer optimaal te gebruik.  Artikel soos opgestel deur Dr. Louis du Pisani.


Boerderystelsels vir die Hoëveld

Artikel deur D.L. van Niekerk, Nooitgedacht LOS


Bestuur van brandveld

Boere in veral die suurgrasveldgebiede vind dit moeilik om skape op die veld te laat oorwinter.  Die rede is dat die gehalte van die gras (veral die tempo van vertering) in die dormante seisoen baie laag daal.  Artikel deur Dr. Louis du Pisani.


Dood-gerypte lusern as alternatief vir kleingrane

Oorwintering van skape in die somerreënvalgebiede van SA.  Artikel deur Dr. Louis du Pisani.


Groenvoer (droëlands)

Produsente moet deeglik besin oor die sleutelvraag:  Waarom groenvoer?  Artikel deur Dr. Arno Moore & Dr. Louis du Pisani.


Hooi, Kuilvoer en "Haylage"

Hooi, Kuilvoer of "Haylage" (ingekuilde hooi) bly een van die hulpmiddels in 'n veeboer se oorwinterings-gereedskapkis.  Artikel deur Dr. Louis du Pisani.


Gepreserveerde Ruvoerbron

Die keuse van 'n gepreserveerde ruvoerbron.  Artikel deur Charl Hunlun, Nooitgedacht LOS.


Sericea Lespedeza - "
Armmanslusern"

Boere is altyd opsoek na daardie "wondergewas" wat weiding en hooi op 'n koste effektiewe en volhoubare basis kan produseer.  Sericea Lespedeza is die oplossing vir baie jare se duur hooiproduksie en voervloeiprobleme.  Artikel deur Hendrik Botha, Matatiele.


Spaarveld

Gebruik van spaarveld in semi-ariede gebiede.  Artikel deur Dr. Louis du Pisani.


Weimielies

Weimielies as alternatief vir kleingrane op droëlande.  Artikel deur Jacques Jansen van Vuuren en Dr. Louis du PisaniGraan SA - Oktober 2015.

Lees ook Erika van Zyl en Mynhardt Sadie se artikel oor wei-mielies.  Dr. Erika van Zyl en mnr. Mynhardt Sadie is albei aan die KwaZulu-Natalse departement van landbou en omgewingsake se Dundee-navorsingstasie verbonde.


Oesreste vir die Winter

Oesresteweiding speel 'n deurslaggewende rol in die oorwintering van vee in somersaaigebiede.  Die voedingswaarde van resteweiding is betekenisvol beter as winterveld.  Die kondisie asook kalf-en lampersentasie van vee wat op reste oorwinter, is beter as dié wat op veld oorwinter.  Artikel deur Hendrik van Pletzen (Voermol Voere)

 

 

 

As wool is composed of 50% carbon that has been captured and stored from the atmosphere, it is a natural carbon store. Each kilogram of greasy wool…

The Predation Management Forum (PMF) provides a platform for liaison and coordination of activities of commodity organisations in the livestock and game ranching sectors, aimed at reducing losses incurred as a result of predation by means of ecologically and ethically acceptable methods which protect the biodiversity of South Africa

The Dept. of Agriculture launched its first awareness campaign in 1993 to rid farms of illegal and redundant chemicals. This may give you an idea as to what could still be on the farms. Many more chemicals have since been prohibited in terms of Section 7 (bis) of Act 36 of 1947, Fertilizers, Farm Feeds, Stock Remedies, Agricultural Remedies Act, which may still be on farms.