Radio & Television Interviews

Radio onderhoude met NWKV Personeel en Leiers


Plaaslike wolbedryf

6 Augustus 2016 - Leon de Beer, NWKV Hoofbestuurder gesels met Radio Elsenburg se dr. Chris Viljoen oor die omvang van aktiwiteite in die wolbedryf.  Luister hier.

29 Oktober 2015 - Guillau du Toit, Nasionale Voorsitter van die NWKV gesels met RSG se Lise Roberts oor die plaaslike wolbedryf, boerderyomstandighede, veldtoestande, die wolprys en baie meer.  Luister hier


Hoogtepunte, uitdagings en wat voorlê vir 2015

17 Desember 2014 - RSG Landbou gesels met Leon de Beer, Hoofbestuurder oor gebeurtenisse wat die afgelope jaar binne die NWKV afgespeel het, hy brei uit oor die hoogtepunte, uitdagings en dit wat voorlê vir 2015.  Luister hier.


Produsentedienste vir kommersiële boere

16 Aug 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Elsenburg forum, RSG oor 'n voorligtingsdiens wat die NWKV vir kommersiële boere in Suid Afrika aanbied en waar die beste beskikbare tegnologie aan hulle beskikbaar gestel word.  Luister hier (begin luister in die middel van die opname).


Generiese Bestuurskalender

Dr. Louis du Pisani, Nas. Bestuurder:  Produksie Advies en Ontwikkeling het op 5 Nov 2013 met RSG gesels oor 'n Bestuurskalender wat boere kan gebruik om hul bestuursaspekte te koordineer en te beplan. Luister hier

Januarie

Januarie 2016 - Landbou Radio gesels met Juan Venter, Ooskaap Produksie Adviseur oor die Bestuurskalender vir Januarie maand.  Hy verduidelik die nodigheid om krippe gereeld skoon te maak en waarom lammers in Januarie maand teen lint- en rondewurms doseer moet word.  (Begin luister by 21:33 minute)  Luister hier.

6 Januarie 2015 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou oor veebestuursaksies wat belangrik geag word vir Januarie.  Hy fokus op die voorbereiding van ramme wat in Maart / April (hoofteelseisoen in somerreënvalgebied) by die ooie geplaas gaan word.  Luister hier.

Desember

1 December 2015 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou se Lise Roberts  en gee raad aan kleinveeboere oor veebestuursaksies wat belangrik is vir Desember.  Hy sê dat ten spyte van die heersende droogte, moet boere poog om by die bestuurskalender te bly.  Luister hier.  Landbou Radio het verder met Jannie Fourie, NWKV Produksie Adviseur in die Weskaap gesels oor mees belangrikste bestuursaksies wat in Januarie moet plaasvind.  Hy meen die neem van mismonsters is nou baie belangrik.  (Luister van 06:05 - 14:20 minute) Luister hier.

1 Des 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Focus) oor aksies wat belangrik is vir Desember- en Januarie maande.  Hy fokus op die suiplammers wat in Aug + Sept gebore is ; ooie wat in Okt/Nov gepaar is; bestuursaksies vir ramme; ooie wat in die herfs gepaar gaan word en wat om te maak met vervangingsooie.  Luister hier

12 Desember 2013 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou oor die lys van veebestuursaksies vir Desember- en Januarie maande wat sal meebring dat boere hulle veekuddes beter bestuur.  Luister hier.

November

18 November 2015 - Landbou Radio gesels met Jannie Fourie, NWKV Produksie Adviseur in die Weskaap oor mees belangrikste bestuursaksies wat in November moet plaasvind.  Die belangrikheid van bepaling van parasietbelading op plaas en selfs in die krale word beklemtoon sowel as die strategiese skuif van ooie.  (Luister van 05:55 - 13:56 minute).  Luister hier.

3 November 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor veebestuursaksies wat belangrik geag word vir November.  Indien dit nie reën nie, is November 'n moeilike maand en dit is veral die lammers wat daaronder lei as voer skraps raak. Luister hier.

30 Oktober 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG oor veebestuursaksies wat belangrik is vir November maand en gee verder terugvoer oor die omstandighede in die verskillende provinsies.  Luister hier.

Oktober

21 Oktober 2015 - Jan Louis Venter, NWKV Produksie Adviseur gesels met Landbou Radio oor bestuursaksies wat belangrik is vir Oktober en November.  Boere moet op die uitkyk wees vir melk lintwurms ; waarom lammers nie nou ge-ent moet word nie, maar dat daar gewag word dat hulle eers 12 weke oud is en vele ander nuttige advies.  Luister hier. (begin luister vanaf minute 21.07).

Oktober 2015 - Die twee groepe skape waaran aandag gegee moet word in Oktober, is die suiplammers en ooie wat binnekort gepaar moet word.  Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor die voorbereiding van hierdie diere.  Dag 1Voortsetting.  Hy gesels ook met RSG Landbou oor dieselfde onderwerp - Luister hier.

1 & 2 Oktober 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor veebestuursaksies wat belangrik beskou word vir Oktober.  Hy fokus op die suiplammers (wat in Aug en Sept gebore is) en ook die ooie wat in Oktober / November gepaar gaan word.  Dag 1.  Voortsetting Dag 2.

September

September 2015 - "Boere moet seker maak hulle het nou genoeg vrugbare en viriele ramme - laat toets ramme vir vrugbaarheid".  So adviseer Dr. Louis du Pisani in 'n onderhoud met Algoa FM (Agri Focus).  Dag 1Voortsetting.  Hy gesels ook met RSG Landbou oor dieselfde onderwerp - Luister hier.

1 & 2 September 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor veebestuursaksies wat belangrik beskou word vir September, met die fokus op 3 belangrike aspekte, naamlik Voeding, Voeding en Voeding!! Boere in die somerreënvalgebiede verwys na die "maermaak- en doodmaak maande" as gevolg van voedingsprobleme wat hulle ondervind.  Dag 1  Voortsetting Dag 2

Augustus

Aug 2017 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM oor wat veeboere te doen staan binne die Augustus veebestuursprogram.  Hy verwys spesifiek na daardie dragtige ooie (ooie wat in Maart / April gepaar is) en gee redes vir die noodsaaklikheid vir dragtigheidstoetse.  Luister hier.  

Augustus 2015 - Algoa FM gesels met Dr. Louis du Pisani in hul landbouprogram Agri Focus oor veebestuursaksies vir Augustus maand en die feit dat wolskaapooie dié belangrikste groep diere op die plaas is, aangesien hulle in die maande van Augustus en September lam.  Dag 1.  Voortsetting Dag 2.  Hy gesels ook met RSG Landbou oor dieselfde onderwerp.  Luister hier

1 Augustus 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor veebestuursaksies wat belangrik beskou word vir Augustus maand.  Luister hier.

29 Julie 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou oor die NWKV bestuurskalender vir Augustus.  Luister hier.

Julie

2017  - Dr. Louis du Pisani chats to Algoa FM (Agri Focus) and gives advice on important activities relating to 3 months + lambs that requires their first and most important dosing. Day 1.  Request to notify the NWGA of all confirmed lamb deaths due to E coli infection. Day 2.     

1 & 2 July 2015 - Dr. Louis du Pisani chats to Algoa FM (Agri Focus) and advises farmers on the actions that are necessary in the month of July for the successful management of livestock.  Day 1.  Continuation Day 2.

1 Julie 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor 3/4-maande oue lammers wat nou doseer moet word teen lintwurm ; lammers wat jonger is as 3 maande wat nou 'n preparaat nodig het wat melklintwurms behandel en lammers wat jonger is as 2 weke, wie nou ge-ent moet word teen bloutong, slenkdalkoors, bloednier en pasturella.  Dag 1.  Voortsetting Dag 2.

Junie

RSG Landbou gesels met Dr. Louis du Pisani op 30 Mei 2016 oor veebestuursaksies wat noodsaaklik is vir Junie maand.  Luister hier(vanaf minute 7:45 - 14:45)

1 & 2 Junie 2015 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor veebestuursaksies vir Junie-maand.  Daar moet gefokus word op die suiplammers (wat in Maart / April gebore is) aangesien hulle nou kwesbaar raak vir siektes soos Pasteurella ens.  Dag 1.  Voortsetting Dag 2.

2 Junie 2014 - Dr. Louis du Pisani gsels met Algoa FM (Agri Fokus) oor ooie wat in Maart / April gepaar is ; daardie ooie wat in Junie mid-dragtig sal wees en dat boere nou diere moet skandeer vir dragtigheid.  Luister hier.

29 Mei 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou oor belangrike bestuursaksies vir Junie maand en konsentreer op 2 groepe lammers wat huidiglik op plase loop, naamlik die 2-maande en jonger groep en die 3-maande en ouer groep.  Luister hier.

27 & 28 Mei 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor belangrike veebestuursaksies wat gedurende Junie-maand moet plaasvind en wys boere spesifiek daarop hoe om hul ouer lammers (3 maande +) te bestuur.  Dag 1.  Voortsetting Dag 2

Mei

Mei 2015 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Focus) oor die belangrikheid om daardie ooie wie in Maart en April begin lam het, maar nie lammers by hulle het nie, te identifiseer.  Luister hier.

6 & 8 Mei 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor veebestuursaksies vir Mei-maand en verduidelik hoekom dit belangrik is om goeie proteienlekke aan ooie te voorsien.  Dag 1.  Voortsetting Dag 2.

24 April 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou oor belangrike bestuursaksies wat in Mei-maand toegepas moet word, siende dat groot dele van die grasveldgebiede ryp gehad het en dat die kwaliteit van weiding as gevolg daarvan, afgeneem het.  Luister hier.

April

RSG Landbou, Radio Elsenburg gesels met Ooskaap produksie adviseur, Juan Venter waar hy praktiese advies gee wat nou toegepas moet word met ramme, ooie en lammers op skaapplase. Hy sê dit is nie soseer produkpryse (soos wol en vleis) wat sukses op die plaas bepaal nie, maar die doeltreffendheid van bestuur en wyses hoe hulpbronne aangewend word. Luister hier.

RSG Landbou gesels met Dr. Louis du Pisani oor belangrike veebestuursaksies wat in April-maand uitgevoer moet word (April 2016).  Luister hier (vanaf begin tot minute 6.15)

27 Maart 2015 - Dr. Louis du Pisani gee veeboere belangrike raad oor onder andere wintervoeding en verduidelik verder wanneer begin moet word met die toediening van winterlekke vir hul vee - luister hier. Veebestuursaksies vir April.

10 & 11 April 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor nuutgebore lammers en ooie na die paartyd en wat boere te doen staan in die belangrike tydperk, veral in aanloop tot die winter. Dag 1.  Voortsetting Dag 2.

24 Maart 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou oor April-maand wat lamtyd is op die meeste boere se plase en dat die fokus ietwat moet verskuif vanaf ooie wat lam na die versorging van hul lammers.  Luister hier

Maart

2 Maart 2015 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor veebestuursaksies vir Maart-maand.  As jy goeie reproduksie wil hê is goeie besetting noodsaaklik en daarom is dit so belangrik om na ooie wat gepaar gaan word, te kyk.  In die Ooskaap is dit dié belangrikste paartyd van die jaar vir wolskape.  Luister hier

6 & 7 Maart 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) om luisteraars in te lig oor die NWKV se Produksie Adviesdienste wat 'n lys van vee-bestuursaksies publiseer wat as belangrik beskou word vir die komende twee maande.  Die laaste 6 - 8 weke voor ooie lam, is 'n uiters belangrike tyd in 'n boer se bestuursprogram.  Hier word advies gegee om 'n goeie lammeroes te verseker.  Dag 1.  Voortsetting Dag 2.

27 Februarie 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou oor belangrike bestuursaksies wat gepaard gaan met ooie wat lam gedurende Maart en April maande.  Luister hier.

Februarie

Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Focus) op 2 & 3 Feb 2015 om luisteraars in te lig oor die NWKV se Produksie Adviesdiens wat elke 2 maande 'n lys van vee-bestuursaksies publiseer wat as belangrik beskou word vir die komende twee maande.  Dit kan produsente help om hulle veekuddes beter te bestuur.  Bestuursaksies m.b.t. ramme moet minstens 8 weke voor die volgende paring in Maart / April afgehandel wees.  Advies word gegee oor wat boere te doen staan om hul ramme oor die volgende paar weke vir die paartyd voor te berei.  Dag 1.   Voortsetting Dag 2.

Dr. Louis du Pisani gesels met RSG Landbou op 27 Jan 2014 oor die belangrikheid van rambestuur in die maand van Februarie. Skaapraad.


Predasie

Julie 2015 - MONITOR gesels met Thys Delport, voorsitter WK NWKV oor die suksesvolle funksionering van 'n predasieforum in die Weskaap ; hoe jakkalse en rooikatte die grootste probleme is ; wat die omvang van skade t.o.v. predasie is ; watter metodes gebruik word vir bestryding ; gebruik boere nog enigsins gif en watter mediums gebruik word om boere in te lig oor predasie.  Luister hier

Julie 2015 - SPEKTRUM gesels met Dr. Gerhard Verdoorn, Griffon Gifinligtingsentrum oor hoekom voorkomende maatreëls vir predasiebeheer beter is as skiet en gif ; die suksesvolle opleidingsprogram van Niel Viljoen en waar boere kan gaan aanklop vir hulp met predatore.  Luister hier.

17 Februarie 2015 - Leon de Beer, Hoofbestuurder gesels met Radio Pretoria, Klank Koerant oor die uitbraak van hondsdolheid in KwaZulu Natal en die feit dat jakkalse die draers was.  Die gesprek gaan oor roofdiere oor die algemeen en Leon brei uit oor die 30 monitorplase landswyd waar predasiepraktyke toegepas word en die feit dat verliese tot soveel as 25% kan wees indien geen bestuur toegepas word nie.  Luister hier.


19 & 20 Mei 2014 - Dr. Gerhard Verdoorn, Griffon Gifinligtingsentrum gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor die feit dat kleinveeboere deurlopend te doen het met die probleem van roofdiere en gee praktiese raad oor die beste beheermetodes.  Hy kan gekontak word op 082 446 8946 vir verdere inligting.  Dag 1.  Voortsetting Dag 2.


10 April 2014 -  Harry Prinsloo, Voorsitter:  "Predation Management Forum (PMF)" gesels met RSG Landbou oor die afgelope PMF vergadering wat plaasgevind het; die belangrikheid van die "Scientific Assessment" en die feit dat produsente die grootste bewaarder is van biodiversiteit. Luister hier.


6 Februarie 2014 - Harry Prinsloo, Voorsitter:  "Predation Management Forum (PMF)" gesels met RSG Landbou oor die wetenskaplike Assessering van Predasie, 'n navorsingsprojek wat eersdaags sal begin.  Luister hier.


7 November 2013 - Leon de Beer, Hoofbestuurder, gesels met RSG oor Predasie - Luister hier en tekorte aan entstowwe.  Luister hier.


7 November 2013 - Abraham Landman, Produksie Adviseur:  Weskaap gesels met RSG oor Permitstelsel vir predasie in die Weskaap.  Luister hier.

 

Finansiële advies

Raad oor skuld binne boerdery-opset

17 Julie 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor hoe korttermynskuld toegeneem het.  Alhoewel dit steeds winsgewend is om met vee te boer en die netto-inkomste van veeproduksie met gemiddeld 7.4% gegroei het, het korttermynskuld van boere met 15.9% en algemene skuld met 15.5% toegeneem.  Hier gee hy raad aan produsente hoe hulle uit hul finansiële knyptang kan kom.  Luister hier


Belangrike faktore wat bydra tot winsgewende skaapboerdery

26 Augustus 2015 - Die vraag waarom sommige boere meer winsgewend en suksesvol as ander is, is die onderwerp van verskeie studies - plaaslik en internasionaal.  Groot diversiteit tussen boere maak dit moeilik om spesifieke suksesfaktore te identifiseer.  Algoa FM (Agrifocus) gesels met Dr. Louis du Pisani oor hierdie saak.  Dag 1Voortsetting Dag 2.


Algemene advies oor produksie

Droogtevoeding

November 2015 - Radio Namakwaland gesels met Louis du Pisani oor droogtevoeding as opsie vir boer.  Hy beantwoord algemene vrae vanaf boere in drooggeteisterde gebiede, naamlik "Watter diere moet ek voer?", "Waar voer ek - op die veld?" en "moet daar afgewyk word van weidingstelsel en -sisteme en kampe oopgegooi word?"  Luister hier


Bestuur van ooie tydens laat dragtigheid en vroeë laktasie

Augustus 2015 - Wol en vleis geproduseer per hektaar word as belangrike winsdrywer faktore binne wolskaapboerdery beskou.  Verskeie strategieë en stelsels is beskikbaar om reproduksie van ooie te verhoog, maar die mate waarin dit gebruik word of toegepas word hang baie af van die bestuursvermoë van die produsent en beskikbare infrastruktuur.  Algoa FM gesels met Juan Venter, die NWKV se produksie adviseur op Middelburg in die Ooskaap oor die bestuur van ooie tydens laat dragtigheid en vroeë laktasie.  Juan sê ongeag die stelsels en infrastruktuur wat gebruik word, sal die optimum potensiaal van 'n ooi slegs behaal word indien die skaapprodusent toesien dat sekere belangrike dinge gedoen word.  Dag 1 gesels hy oor aspekte van belang gedurende lamtyd en by lakterende ooie.  Voorsetting Dag 2 gesels hy oor die faktore wat belangrik is by dragtigheid. 

Luister verder na die onderhoud wat Landbou Radio met Juan Venter gevoer het oor dieselfde onderwerp.  Kliek hier vir die volledige onderhoud met Juan (begin luister by 19:04 – 25.55)

Kruipvoeding

Julie 2015 - Radio Namakwaland, Landbou Aktueel gesels met die NWKV se Dr. Louis du Pisani, Bestuurder van Produksieadvies en Ontwikkeling oor kruipvoeding - wat dit presies behels en waarom dit alleenlik vir lammers gebruik word. Luister hier.

Desember 2015 - Radio Namakwaland se Egbert Brink gesels met Dr. Louis du Pisani oor sy persepsie waarom kruipvoeding 'n tegnologie is wat al hoe meer op skaapplase toegepas word.  Luister hier.


Belangrikheid van Lekke

20 Mei 2015 - Radio Namakwaland, Landbou Aktueel gesels met Dr. Louis du Pisani, Bestuurder van Produksieadvies en Ontwikkeling by die NWKV oor die belangrikheid van lekke in die droë winter reënvalstreke.  "Lekke is nie kos vir die dier self nie, maar word eerder gebruik om voedingstowwe ordentlik te laat ontsluit," sê hy.  Luister hier.


Lusern

27 Mei 2015 - Radio Namakwaland, Landbou Aktueel gesels met Dr. Louis du Pisani, Bestuurder van Produksieadvies en Ontwikkeling by die NWKV oor die ontstaan van Lusern en gee advies oor watter kultivars geplant moet word.  Luister hier.


Stel die in-enting van lammers uit - hoekom?

30 April 2015 - Dr Louis du Pisani, Bestuurder van Produksieadvies en Ontwikkeling by die Nasionale Wolkwekers is van mening dat kleinveeboere hul lammers te jonk dosseer en in-ent.  Hier praat hy met Deon Blume van Algoa FM (Agri Focus) oor die inenting van vee in die aanloop tot die winter.  Luister hier


Oorwintering

3 Des 2014 - Die NWKV het verskeie artikels met riglyne op sy webwerf beskikbaar gestel wat handel oor die oorwintering van skape in die somer-reënvalgebiede in Suid Afrika.  Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Fokus) oor dié uiters belangrike onderwerp vir skaap- en kleinvee. Dag 1Voortsetting Dag 2

 

Hoe gemaak wanneer ooi se melkproduksie begin daal?

Sept 2015 - Die eerste twee maande na 'n lam se geboorte, sal 'n ooi se melkproduksie toeneem indien haar voeding korrek is, maar na 42 dae neem haar melkproduksie geweldig af.  Nou moet haar lam sterk begin eet, terwyl die kompetisie vir kos, die grootskaap en ooi word.  Wat is die oplossings om hierdie lammer sterk en gesond te kry?  Luister na onderhoud tussen Dr. Louis du Pisani en Egbert Brink van Radio Namakwaland.  Luister hier.   

4 November 2015 - Landbou Radio gesels met Jan Louis Venter, NWKV Produksie Adviseur Vrystaat oor die voeding van lammers en ooie wat nie genoeg voeding vir hul lammers het nie.  (Luister vanaf 30.32 - 35.30 minute).  Luister hier. 


Belangrikheid van speentydperk

Die periode wanneer lammers gespeen word is 'n belangrike bestuursperiode, aangesien 'n ooi se volgende lamseisoen benadeel word sou boer te lank wag om lammers te speen.  Luister na onderhoud tussen Dr. Louis du Pisani en Egbert Brink van Radio Namakwaland oor die belangrikheid van bestuurspraktyk.   Luister hier

Riglyne vir Veeboerdery

7 November 2013 - Bom Louw:  Produksie Adviseur:  KZN en Oos Vrystaat gesels met RSG oor publikasie "Riglyne vir veeboerdery" wat gesamentlik deur NWKV en RPO opgestel is.    Luister hier.

Mikronmeter

10 Maart 2014 - Leon de Beer gesels met RSG Landbou oor 'n draagbare Mikronmeter wat eersdaags beskikbaar sal wees vir gebruik.  Dié instrument kan maklik in 'n skeerskuur of veld gebruik word om veseldeursneë van wol te bepaal.  Luister hier.


Poliëstersakbesoedeling in wol

4 Desember 2015 - KYKNET Die Groot Ontbyt voer TV onderhoud met Leon de Beer oor die rampspoedige gevolge van poliëstersakbesoedeling in wol, wat die bedryf genoodsaak het om boetes teen hierdie tipe besoedeling in te stel.  Kyk hier.

 


Kom ons leer by mekaar!

Desember 2015 - Cobus de Jager, NWKV Vrystaat Voorsitter gesels met Landbou Radio oor sy Dohne Merino Skaapboerdery in die Eeram omgewing in die Oos-Vrystaat en watter bestuurstelsels hy toepas.  Hy het ook sy eie voerkraal opgerig en gesels verder oor Armmanslusern en Wolbesoedeling.  (Luister vanaf 07:00 - 16:00 minute).  Luister hier.

 

SKA in die Noordkaap

23 Januarie 2016 - Die SKA  (square kilometre array)  in die Noord-Kaap omsluit ‘n gebied van 118 000 ha en gedurende Desember 2017 moet  die aankoop van plase afgehandel wees en boere hul grond verlaat. Hoe verloop die onderhandelings tans en wat moet nog in die oorblywende maande gebeur?  Watter kopseer hou ongediertes in vir boere wat agterbly en aan die SKA grens?  RSG Elsenburgforum se Dr. Chris Viljoen gesels met Fanie Dippenaar,  Rooivlei, Carnarvon, vise voorsitter Noord-Kaap NWKV.  Luister hier

 

Finansiele studiegroepe

14 November 2013 - Chrisna Coetsee, Landbou Ekonoom gesels met RSG oor Finansiële Studiegroepe en watter voordele dit inhou vir boere om aan studiegroepe te behoort.  Luister hier.

Zuuranys Reproduksie klub

25 Nov 2015 - Zuuranys Reproduksie klub naby Kareedouw (Ooskaap) is sowat 'n jaar gelede gestig met die doel om lede van die NWKV op te lei in beste praktyke vir reproduksiebestuur by wolskape.  Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM oor die doelwitte wat klublede aan hulself gestel het en die opleiding wat dié boere tot op datum ontvang het.  Luister hier.  

Noupoort Jongooiklub

Desember 2015 - Hoofrede vir stigting van Jongooiklub in die Noupoort omgewing (Ooskaap) was om te gaan kyk met watter ooie geboer moet word om 'n ekonomiese ooi op die plaas te hê.  Juan Venter, NWKV Produksie Adviseur Ooskaap gesels met Landbou Radio oor die ontstaan van die klub.  (Luister vanaf 30:42 minute)Luister hier


Dieregesondheid

Slenkdalkoors

Feb 2016 - Dr. George de Kock, voorsitter van Cape Wools SA het in sy hoedanigheid as veearts, Produsente in die Boesmanland en Noordkaap distrikte versoek om hul Slenkdalkoors-inenting op datum bring. Hierdie versoek kom na aanleiding van gesprekke wat hy gehad het met mede-veeartse waar hulle ‘n risiko vir Slenkdalkoors waarneem nadat goeie reën in die areas geval het. Hierdie areas toon ook meer weerstandig te wees teen Slenkdalkoors teenoor die res van die land. Daarmee dus ‘n vriendelike versoek dat boere hul inentingsprogramme op datum bring.  Luister hier na radio onderhoud met Landbou Radio. (luister vanaf minute 18:45 - 26:40).

 

Jonges vol moed vir Veeartsenydienste in SA 

RSG Landbou het ‘n radio onderhoud gevoer met 26 jarige Roche Cronje wie die 2014 ontvanger was van ‘n toekenning aan die Universiteit van Pretoria, Departement Veeartsenykunde. Die NWKV ken jaarliks die prys toe aan die beste student in kleinveekunde. Hy gee raad aan skoliere wat Veeartsenydienste as loopbaan oorweeg en gesels oor die kompiteerbaarheid van SA teenoor die res van die wêreld. Hy is van mening dat dit moeiliker gaan wees om mense te kry wat belangstel in landbou, as om bekommerd te wees oor die toekoms van veeartsenydienste in SA. Sy siening oor die toekoms van skaapboerdery in SA gaan gepaard met interessante feite en advies. Kliek hier vir die volledige onderhoud met Roche (begin luister by 6:08 – 15 minute)


Availability of vaccines by OBP


NWKV Besoek OBP

Julie 2015 - Guillau du Toit, NWKV Nasionale Voorsitter gesels met Landbou Radio oor sy besoek aan OBP en die stand van beskikbaarheid van entstowwe vir die huidige.  Luister hier(LET WEL DAT PRAATJIE VOORAFGEGAAN WORD DEUR ANDER ONDERHOUDE EN EERS BEGIN BY 16:44)


11 March 2015 - Leon de Beer gesels met Algoa FM (Agri news & focus) oor ontmoeting tussen NWKV leierskap en die Portefeuljekomitee van Landbou oor spesifiek die kwessie van entstowwe deur Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP).  Luister hier.


11 Nov 2014 - Deon Blume, Algoa FM (Agri News and Focus) chatted to the general manager, Leon de Beer, who said that the National Woolgrowers' Association acknowledges a recent media release by Bayer Animal Health regarding the availability of vaccines from Onderstepoort Biological Products.  It says all indications are that the first batch of the bluetongue vaccine will only be available by the end of November.  As a result, producers
are concerned that this may not be in time for protecting their stock against Blue Tongue.  Listen here.

Availability of Blue Tongue vaccine

7 November 2014 - Leon de Beer gesels met RSG Landbou oor die feit dat die eerste besending Bloutong entstowwe eers teen die einde van November beskikbaar sal wees en raai hy produsente aan om op die volgende te let wanneer die entstof wel beskikbaar raak.  Luister hier. (LET WEL DAT PRAATJIE VOORAFGEGAAN WORD DEUR ANDER ONDERHOUDE EN EERS BEGIN BY 13:08)

24 Februarie 2014 - Leon de Beer gesels met RSG Landbou oor die feit dat SA hul status herwin het ten opsigte van Bek en Klouseer vrye gebied.  Die Internasionale Dieregesondheidsorganisasie het hul voorskrifte vir inenting teen die siekte sedert 14 Februarie 2014 opgehef.  Luister hier.

28 Februarie 2014 - Harry Prinsloo, Nasionale Voorsitter van die NWKV gesels met Hennie Maas van RSG se "Op die Veepos" oor die feit dat die Lewende hawe bedrywe, waarvan die NWKV deel is, die besluit verwelkom dat Suid Afrika as Bek- en Klouseervrye gebied verklaar is.  Luister hier.


Plaaswerkerskursus

12 Februarie 2015 - RSG Landbou gesels met Gawie van Wyk, Noordkaap produksie adviseur oor opleidingskursusse aan plaaswerkers.  Opleiding is een van die dienste wat deur die NWKV aangebied word binne Produksie Adviesdienste en sluit die volgende afdelings in, naamlik veeversorging, veehantering, kuddebestuur, weiveldbestuur, voeding, teling en rekordhouding. Luister hier.

 

Algemene sake

2015 Nasionale Kongres 

26 & 29 June 2015 - Leon de Beer gesels met Algoa FM (Agri Focus) oor vanjaar se nasionale kongres, wat onlangs in Port Elizabeth gehou is.  Verskeie landbouleiers, insluitend die minister van landbou, Senzeni Zokwana, en die Oos-Kaapse LUR vir Landelike Ontwikkeling en Landbou-hervorming, Mlibo Qoboshiyane het die geleentheid bygewoon, waartydens veral die kwessie van die herverdeling van landbougrond en die beperking op grondbesit druk bespreek was.  Leon gee 'n oorsig van die kongres.  Dag 1Dag 2.

Mei 2015 - Leon de Beer, Hoofbestuurder lig Algoa FM (Agri Fokus) in oor aspekte wat kongresgangers na kan uitsien tydens die jaarlikse NWKV ongres wat op 3 & 4 Junie 2015 in Port Elizabeth gaan plaasvind. Luister hier

2014 Merino Kongres

8 Mei 2014 - RSG Landbou gesels met Izak van der Merwe van Murraysburg enook voormalige nasionale voorsitter van die NWKV.  "Dit was verblydend om soveel jong boere by die kongres te sien en die bespreking van onderwerpe wat met die wetenskap te make het, was opvallend en maak hom opgewonde," sé hy.  Luister hier

8 Mei 2014 - RSG Landbou gesels met Le Roux Fourie van Brandfort enook voorsitter van die vrystaat gebiedstak van die NWKV.  Hy het net weereens sy verbasing uitgespreek oor hoe wyd aanpasbaar die Merino is - oral in die wêreld word daar winsgewend met Merino's geboer.  Luister hier

8 Mei 2014, RSG Landbou gesels met Nico Bezuidenhout wie boer tussen De Aar en Hopetown en hy is ook 'n aktiewe NWKV bestuurslid in die Noordkaap.  Hy kan nie uitgepraat raak oor sy Rubicon merino's en die eienskappe van die poenskop skaap nie en was baie opgewonde om te leer oor die ondervinding, ervaring en navorsing van boere van Australie en Nieu Seeland.  Luister hier.

12 Mei 2014 - RSG Landbou gesels met Leon de Beer, Hoofbestuurder oor die eerskomende NWKV Jaarkongres wat plaasvind in Port Elizabeth op 28 + 29 Mei.  Die tema van die kongres fokus op die bereiking van doelwitte in 'n onvriendelike omgewing en die sprekers sluit in Herman Mashaba, Prof. Mohammad Karaan, Prof. Piet Croucamp en Aldo Agnello. Luister hier

2014 IWTO Kongres

15 Mei 2014 - RSG Landbou gesels met Harry Prinsloo, nasionale voorsitter oor sy indrukke van die Internasionale Woltekstiel Organisasie (IWTO) kongres wat plaasgevind het saam met die Merino 2014 Kongres.  Al is Suid Afrika 'n klein rolspeler in die internasionale wolwêreld, is ons 'n land waarmee gereken moet word, veral ten opsigte van die kwaliteit en goeie klasstandaarde waarmee SA wol geassosieer word, sê hy.  Luister hier.

Nuwe wolseisoen - Aug 2014

16 Aug 2014 - Elsenburg forum (RSG) gesels met Ona Viljoen, Redaktrise van die Wolboer oor die pas afgelope wolseisoen sowel as die verwagting vir die nuwe seisoen wat op 20 Aug 'n aanvang neem.  Sy gesels voorts oor wolbesoedeling en versoek boere om streng toesig te hou terwyl die skeerproses aan die gang is. Luister hier.

Herkoms van die wolskaap in Suid Afrika

6 September 2014 - RSG Elsenburgforum gesels met Leon de Beer oor die herkoms van die Wolskaap in Suid Afrika.  Luister hier.

Woolled Sheep Development Programme

22 Julie 2014 - Dr. Louis du Pisani gesels met Algoa FM (Agri Focus) oor die NWKV se betrokkenheid by boerontwikkeling sedert 1997 waar hulle met groot sukses in dele van die voormalige Ciskei en Transkei besig is om wolboerdery in die kommunale gebiede te ontwikkel.  Die volumes wol wat jaarliks deur die formele mark verhandel word, het van 222 000kg in 1997/98 tot 3.4m kg. in 2012/13 toegeneem.  Dit verteenwoordig 'n verbetering in geldwaarde van R1,5 miljoen tot bykans R132 miljoen.  Luister hier - Dag 1.  Voortsetting Dag 2.


16 September 2014 - Leon de Beer chatted to Algoa FM (Agri Fokus) on meeting with General Bheki Cele, Deputy Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF).  Issues relating to the successful Training and Development programme in Eastern Cape, the Memorandum of Understanding with DAFF, matters relating to animal health and the concerns over Onderstepoort Biological Products and the suspension of import regulations of livestock from specifically Namibia were discussed with the General.  Listen here.


September 2015 - Leon de Beer gesels met Algoa FM (Agrifocus) oor die vierde kongres van die Kommunale Wolkwekersvereniging van die Ooskaap wat naby Stutterheim deur meer as 1 000 mense bygewoon is. Hy sê die NWKV as produsente-organisasie moet hom nie net posisioneer om 'n verskil in die landbou te maak nie, maar ook 'n verskil aan mense se lewens, deur 'n omgewing te skep waar elke wolboer in die land tot die beste van sy vermoë sal kan boer.  Luister hier.

 

Growing Tomorrow

SABC 2's Growing Tomorrow, a programme focusing to speed up the development of rural livelihood, interviewed the General Manager, Mr. Leon de Beer, ANC Secretary General, Mr. Gwede Mantashe and the Vice Chairman:  East Cape NWGA, Mr. Andile Ndzendze during the 2013 National Congress in Port Elizabeth.  Topics such as the NWGA's Production Advisory Services, Genetic Improvement programme for communal farmers, training and mentorship, food security and the role of Government towards communal development are screened.  

 

Landbousake - Dagbreek

Tydens die 2014 Nasionale Kongres het Landbousake met rolspelers in die wolbedryf gaan skouers skuur om meer oor die huidige stand van sake van dié bedryf te wete te kom.  https://www.youtube.com/watch?v=Lm_4nlno9eE&feature=youtu.be


Gedurende 2013 het Kyknet gaan kuier by die 84ste Jaarkongres van die NWKV om kykers 'n blik te gee oor die doen en late van die NWKV en spesifiek te fokus op hul kongrestema, naamlik "Kompeteerbaarheid van die wolvesel internasionaal."  NWKV Nasionale Voorsitter, Harry Prinsloo het breedvoerig gesels oor die stand van die wolbedryf wat op daai tydstip, rekordpryse vir wol behaal het, promosie van SA skeersel en die feit dat goed geklasseerde- en besoedelvrye wol noodsaaklik is om die Suid Afrikaanse skeersel kompeteerbaar in 'n wêreldmark te behou.  Hoofbestuurder, Leon de Beer het gesels oor die fokus vir die jaar wat voorlê en die diens wat aan die SA wolprodusent gelewer word deur die NWKV.  Dawie Roodt, Ekonoom het sy opgewondenheid uitgespreek oor die toekoms van die Suid Afrikaanse wolbedryf ten spyte van politieke onsekerheid en onsekerheid oor eienaarskap en grondhervorming.